Missie en visie

In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste diploma’s op zak hebben of omdat ze moeite hebben met het ritme dat de maatschappij hen oplegt. Bij LAVA vzw kunnen zij opnieuw de draad oppikken en werkervaring opdoen. Daardoor vormt het werk dat ze leveren voor veel natuurarbeiders een springplank naar een gewone job.
 
Mens- en milieuvriendelijk ondernemen
Sociale tewerkstelling in de natuur past perfect in de sociaal maatschappelijke missie vanLAVA vzw. Door mensvriendelijk te ondernemen, wil LAVA vzw haar verantwoordelijkheid nemen.

Natuur- en Landschapsbeheer is natuurlijk verre van bezigheidstherapie. Net als een gewoon bedrijf streeft LAVA naar kwaliteit, efficiëntie en de tevredenheid van de “klanten”, weliswaar met oog voor de individuele sterktes en zwaktes van onze mensen. Die klanten zijn de gemeentes in de Vlaamse Ardennen waarmee we al jaren intensief samenwerken. Ook met de provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de bosgroep Vlaamse Ardennen werkt LAVA vzw al verschillende jaren succesvol samen.

Naast kwaliteit staat LAVA voor duurzaamheid. Om die te garanderen, kiest ons sociaal bedrijf resoluut voor bioafbreekbare smeer- en hydraulische oliën, plantaardige kettingolie of benzeenvrije brandstoffen. Bij de aankoop van machines hanteert LAVA vzw bepaalde criteria, waarbij het bedrijf verder kijkt dan de aankoopprijs alleen. Duurzaamheid, veiligheid en CO2-vriendelijkheid zijn daarbij minstens even belangrijk.

Beroepstrots
Omdat het sociaal bedrijf mikt op langdurig werklozen zijn de toelatingsvoorwaarden voor arbeiders wel streng. De selectie gebeurt  in samenwerking met de VDAB, maar ook andere kanalen zoals  het juridisch apparaat via alternatief gestraften of spontane sollicitaties leveren goede krachten op. LAVA vzw start met elke arbeider een individueel opleidingstraject op. Sociaal-maatschappelijke opleidingen zoals ‘werken in team’ staan op het programma, naast veiligheids- en technische opleidingen. Zo worden ze allen omgeschoold tot polyvalente natuurarbeiders, die veilig en verantwoord met machines kunnen werken. Daarna kunnen ze ingezet worden bij het beheer van onder andere natuur- en landbouwgebieden, openbare domeinen, trage wegen en privéterreinen. Op die manier brengt LAVA vzw mensen die een tijdje uit roulatie zijn, opnieuw de nodige werkattitudes en beroepstrots bij. Overleg, verantwoordelijkheidszin en collegialiteit komen aan bod in de teamvergaderingen, waar elke arbeider zijn inbreng heeft.

Buitenwerk werkt daarnaast helend. Het brengt mensen letterlijk weer met beide voeten op de grond. In onze hectische maatschappij hebben mensen steeds meer behoefte aan natuur. Via het werk bij LAVA vzw komen de arbeiders en hun omgeving in contact met de natuur en het landschap. Het is daarom belangrijk dat de groenarbeiders via natuureducatie goed weten waarmee ze bezig zijn.

Geen schakeltje
Werken in de natuur is natuurlijk nog iets anders dan erin wandelen. Fysiek is het zwaar, maar de resultaten zijn meteen zichtbaar. Dat levert grote voldoening op. Het is heel wat anders dan werken in een fabriek, waar je soms niet meer dan een schakeltje bent in een immense productieketen. Mensen wiens leven even vastliep, voelen door in de natuur te werken dat ze het verschil maken. En zo krijg je de meeste mensen weer op het juiste spoor.