LAVA vzw wil de kwaliteit van het mooie landschap en de natuurwaarden in de Vlaamse Ardennen onderhouden en versterken. Hiervoor bieden wij een uitgebreid gamma van diensten aan.

Naast het kwaliteitsvol uitvoeren van de natuur- en of landschapsbeheerwerken door de groenarbeiders staan de consulenten klaar voor advisering over het  natuurvriendelijker beheer en inrichting van uw terreinen.

Mogelijke werken
- Aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen (houtkantenbeheer, bomen knotten, hagen scheren,..)
- Aanleggen en onderhouden van boomgaarden
- Erosiebestrijding
- Onderhoud trage wegen
- Aanplanten van bosplantsoenen
- Bosbeheer (inboeten en vrijstellen, dunningen, gevaarlijke bomen snoeien)
- Plaatsen van veerasters (prikkeldraad, elektrisch, ursusdraad,...) en weidepoorten
- Ecologisch groenonderhoud van parken, openbare zones, tuinen en wegen
- Exotenbestrijding
- Plaatsen van vogelkijkwanden en -hutten, knuppelpaden, voetgangerssluizen, zitbanken,...
- Maaien en afvoeren van graslanden
- Hooilandbeheer
- Maken en plaatsen van insectenhotels
- Advisering bij het opstellen van beheermaatregelen
- Waterlopenbeheer


Dit alles, gebeurt op een zo ecologisch mogelijke manier, met respect voor natuur en mens.

LAVA beschikt bovendien over een uitgebreid gespecialiseerd machinepark gericht op natuurbeheer (ijzeren paard, maaibalken,..). De tractoren zijn voorzien van bio-hydraulische olie die bij een eventuele leidingbreuk heel wat minder schade aanbrengt aan het natuurlijk milieu. Voor onze machines met 2-takt motoren wordt benzeenvrije brandstof en biologisch afbreekbare kettingolie gebruikt. Al onze machines voldoen aan de CE-normering en de machinerichtlijn.